2011/07/18

Монгол бичиг: Гийгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийг хувилгах жишээ.

Монгол бичиг: Гийгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийг хувилгах жишээ.

No comments:

Post a Comment