2011/07/18

Кириллээс монгол бичгээр хөрвүүлэгч

http://www.mglblog.net/ Энэ(Монгол бичигийн блог) сайт руу ороод

дээд талын цэснээс энэ(Кирилл-Монгол бичиг) дүрсийг сонгож
гарч ирэх цонхноос энэ(Хөрвүүлэх) товчийг дараад
кириллээр бичиж монгол бичигээр хөрвүүлээрэй. 
Я.Цэвэлийн ногоон толийг монголчууд хамтарч бүтээсэн шиг
энэ хөрвүүлэгчийг бас өвөр монголчууд хамтарч бүтээж байгаа бөгөөд
цаашид улам баяжина гэсэн тул монгол бичигээ сурахдаа,
сэргээн санахдаа ашиглаарай.