2011/07/26

Зөв бичлэгийн мэдлэг 4 - Эгшиг зохицох ёс, гийгүүлэгч зохицох ёс

эх сурвалж: http://www.mglblog.net/blog/view.asp?msID=766&msLogID=17955


No comments:

Post a Comment