2011/07/18

Монгол хэлний тайлбар толь (Монгол бичгээр)

http://dic.miniovoo.net/
Ийшээ ороод монгол хэлний толь бичиг
гэснийг сонгоорой. Цагаан толгойн
дэс дараагаар үгээ хайж болно.

No comments:

Post a Comment