2013/04/03

Далай ламын айлдвар


Уншихдаа Google chrome ашиглаарай. Хэрвээ фонт нь танигдахгүй бол эндээс татаж авч суулгаад Google chrome-оо хаагаад дахин нээгэрэй.ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠬᠠᠢ
ᠠᠭᠤᠷ᠎ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ
ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠢ
ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ᠎ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢ
ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢ

᠎《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠯᠠᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢ》No comments:

Post a Comment